Millised on kõrge enesehinnanguga inimeste ühised omadused?

Kõrge enesehinnanguga inimestel on sageli mitmeid omadusi või tunnuseid, mis on nende enesekindluse otsene tulemus. Tavaliselt suudavad nad teistega tõhusalt suhelda ja kohaneda kergesti olude muutumisega. Enesekindel inimene on ajendatud edu saavutamisele, kuigi ta on harva teistega konkurentsivõimeline. Tavaline on ka oskus säilitada terveid suhteid ja läheneda elule entusiastlikult.

Kui inimene on oma võimete osas kindel, tähendab see üldiselt tema suhtlemist teiste inimestega. Kõrge enesehinnanguga inimesed on tavaliselt kindlad selles, mida nad tahavad ja vajavad, ning teavad, kuidas neid soove või vajadusi teistele tõhusalt edastada. See enesekindlus võimaldab neil ka teisi kuulata, jättes nad avatuks uutele ideedele ja nõuannetele. Kõrge enesehinnanguga inimene võtab harva vastu teiste konstruktiivse kriitika. See mitte ainult ei võimalda neil üksikisikutena kasvada ja muutuda, vaid ka edendada terveid ja kasulikke suhteid teistega.

Üldiselt on kõrge enesehinnanguga inimesed piisavalt kindlad, et kohaneda kergesti elumuutustega, sealhulgas tagasilöökidega. Isegi kui nad milleski ebaõnnestuvad, on nad tavaliselt valmis uuesti proovima või oma elus järgmisse etappi liikuma. See omadus tuleneb inimese usaldusest oma olemasolevate annete vastu ja tema võimest õppida vajalikke oskusi, et tulla toime uute väljakutsetega.

Inimese usust endasse tulenevalt on ta sageli ajendatud oma hetkeolukorda parandama. Sellise enesekindlusega inimene usub tavaliselt, et ta mitte ainult ei suuda paremini, vaid väärib ka paremat. See toob sageli kaasa tugeva ambitsiooni inimese karjääris ja suure soovi isiklikult pidevalt ennast täiendada.

Kui kõrge enesehinnanguga inimesed on tavaliselt ambitsioonikad ja eesmärgile orienteeritud, siis tavaliselt ei soovi nad enesetäiendamise teel teisi inimesi võita. Enesekindlus viib sageli selleni, et keegi seab endale isiklikud eesmärgid, millel pole midagi pistmist ümbritsevaga. Need inimesed võistlevad tavaliselt ainult iseendaga, otsides pidevalt uusi edusamme.

Isiklikus elus on nende omadustega inimestel sageli lihtne säilitada terveid ja tugevaid suhteid sõprade, pere ja partneritega. Seda seetõttu, et kõrge enesehinnanguga inimesed mõtlevad endast piisavalt, et vältida neid, kes püüavad neid tagasi hoida või ebatervislikest suhetest eemalduda. Nende enesekindlus teeb neist tavaliselt ka väga andeka sõbra või partneri, mis tõmbab nende juurde sama kaliibriga inimesi.
Üldiselt naudivad kõrge enesehinnanguga inimesed igapäevaseid tegevusi ja elu üldiselt. Tavaliselt on nad piisavalt enesekindlad, et proovida uusi tegevusi, võimaldades neil regulaarselt kogeda erinevaid asju ja lõbutseda. Nende enesekindluse puudumine või hirm ebaõnnestumise ees, mis mõlemad on madala enesehinnanguga inimeste jaoks tavalised, võimaldab neil enamikku elust takistamatult nautida.